Vampirella

Ecem.Vampirlere inanan ve onlara bayılan, Christina Perri ve Lana Del Rey dinleyen bir kız.

Geceleri hayatta kalma kuralları;

+ Tuvaletten koşarak çık.
+ Odanın ışığını kapatır kapatmaz yatağa koş.
+ Ayaklarını yorgandan dışarı çıkarma.
+ Karanlığı sürekli kontrol et.
+ Mutlaka bir ışık açık olsun.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter